Magasin 113 blir kulturellt och kreativt nav för Frihamnen i Göteborg

Idag presenteras visionerna för hur den gamla lagerbyggnaden Magasin 113 ska förvandlas till ett levande kulturkvarter där nya idéer tar form. Två kreativa giganter som planerar att flytta in är Konsthallen och Forsman & Bodenfors.

Magasin 113 förvandlas till ett levande kulturkvarter där nya idéer tar form. Visionsbild: MVRDV och BSK Arkitekter.

Det holländska arkitektkontoret MVRDV och BSK Arkitekter står för förslaget till omvandling och utbyggnad av Magasin 113. Befintlig fasad och interiör restaureras, och ovanpå byggs en liknande struktur med tre helt nya våningar, vilket skapar utrymme för olika verksamheter och miljöer.

– Känslan i byggnaden är verkligen fantastisk, så varför inte behålla den? Just do it again! Därför har vi valt en lösning där en liknande volym i trä adderas och placeras ovanpå den existerande betongkonstruktionen, säger Jacob van Rijs, en av MVRDV:s grundare.

Konceptbild för Magasin 113 i Frihamnen av MVRDV och BSK arkitekter.

Med en yttre glasvägg runt den existerande tegelfasaden och påbyggnaden skapas en sammanhållen byggnad med solid bas och en lätt, transparent övre del. Flera olika trappor öppnar upp fasaden och skapar rörelse mellan kajkanten, vattnet och den omgivande Jubileumsparken.

– Det offentliga rummet är hjärtat i Magasin 113 och därför är det mer än bara en byggnad. Det vi försöker åstadkomma är en generös plats. En plats för möten som utvecklar Frihamnen och hela Göteborg. Tillsammans med våra holländska kollegor och Älvstranden Utveckling ser jag fram emot att realisera visionerna, säger Svante Bergman, arkitekt på BSK Arkitekter.

Älvstranden Utveckling leder projektet att utveckla Magasin 113 som är en del av Frihamnen och Vision Älvstaden. Arbetet innebär att ta fram en strategi för Magasin 113:s fortsatta utveckling, samt gestaltning och projektering av delar av byggnaden, som delvis ska vara färdigställd till 2020.


Arkitekterna för Operans omdaning utsedda

Intresset att få medverka i Kungliga Operans omdaning är stort i arkitektkåren. Nu står det klart att det blir Ahrbom och Partner i samarbete med det danska kontoret Lundgaard Tranberg Arkitekter som får uppdraget. Därmed har Statens fastighetsverk samlat större delen av projektgruppen och arbetet med att ta fram ritningarna till en förnyad nationalscen för opera och balett kan starta.

Annons

Krabbskal som renar vatten – teknik från Alingsås vinnare i nationell entreprenörtävling

Entreprenörer som kan göra världen lite bättre belönas i tävlingen Swedbank rivstart. Swedish Hydro Solutions är en av vinnarna. Bolagets teknik minskar miljöpåverkan från byggen och industri. 4 321 bidrag skickades in till entreprenörtävlingen Swedbank rivstart. Av dessa valdes 15 finalister ut, vilka fick presentera sina bidrag för en jury som bland annat bestod av Swedbanks vd Birgitte Bonnesen, diplomaten Jan Eliasson och miljöprofessorn Johan Rockström.

Avtalet om ny station Växjö klart

Nu är avtalet om Växjö nya stations- och stadshus undertecknat.
– Det är fantastiskt positivt och kul att Jernhusen tillsammans med Växjö kommun samlar två viktiga samhällsfunktioner – stadshus och station – i samma hus, säger Andreas Meyer, affärsutvecklare, Jernhusen.

Huddinges expansion fortsätter

1500 nya bostäder, 420 nya förskoleplatser, 760 grundskoleplatser och ett nytt äldreboende kombinerat med förskola är nu ett steg närmare att blir verklighet i Huddinge kommun.

Bostadsmålet kräver fler som bygger

Regeringen satsar drygt fyra miljarder kronor på utbildning och etablering i arbetslivet. Sveriges Byggindustrier gläds åt att en så stor del av höstbudgetens reformutrymme läggs på fler utbildningsplatser inom regionalt yrkesvux och yrkeshögskola.
– Bristen på rätt utbildad personal är påtaglig inom alla våra områden; såväl yrkesarbetare som ingenjörer. Byggindustrin har ett behov av 50 000 nya medarbetare på fem års sikt enbart till följd av åldersavgångar, säger Mats Åkerlind, tf vd för Sveriges Byggindustrier.

Wihlborgs bygger i Helsingborgs nya stadsdel

Ett stenkast från Knutpunkten i Helsingborg pågår nu utvecklingen av ett helt nytt affärsdistrikt – Oceanhamnen Waterfront Business District. Här bygger Wihlborgs den spektakulära kontorsfastigheten ”Prisma”.

Långtidstest av fasadmaterial ska ge svar om hållbarhet

I Plönninge utanför Halmstad har Energi- och miljöcentrum i Halland påbörjat ett långtidstest av hur olika typer av fasadmaterial påverkas av väder och vind under en tioårsperiod. Projektet omfattar flera olika industriellt ytbehandlade utvändiga panelbrädor certifierade enligt branschorganisationen Svenskt Träs CMP-system, Certifierad Målad Panel, samt kiselimpregnerade utvändiga panelbrädor. I förlängningen handlar projektet om att främja träbyggandet och användandet av trä som fasadmaterial på Västkusten.

Ekonomi och flexibilitet viktigast när företag väljer bilpool

Det är inte bara privatpersoner som ser fördelen med att ansluta till en bilpool. Företagsmarknaden växer nu snabbt hos bilpoolsföretaget Sunfleet. I en färsk undersökning bland företagskunderna anges ekonomi och flexibilitet vara de de viktigaste orsakerna till att välja bilpool.