Högt pris och skadligt för miljön: Är buteljerat vatten ett minne blott?

Att svenskarna blir allt mer medvetna om kopplingen mellan deras konsumtion och miljömässiga konsekvenser är tydligt. Nästan 40 procent tvekar nämligen inför att köpa vatten på flaska på grund av att det är dåligt för miljön och 21 procent köper av den anledningen inte buteljerat vatten överhuvudtaget. Det visar en ny undersökning från kolsyremaskintillverkaren SodaStream. 

Under det första kvartalet av 2017 ökade SodaStreams omsättningen på kolsyremaskiner med 40 procent och stiger därmed tvåsiffrigt för femte kvartalet i rad. Håller svenskarna på att förändra sina dryckesvanor? I en undersökning som GfK Norm har genomfört på uppdrag av SodaStream framgår det att svenskarna är väl medvetna om den negativa miljöpåverkan som plast har. Fyra av tio uppger exempelvis att miljömässiga konsekvenser får dem att tveka inför att köpa vatten på flaska och två av tio undviker helt att köpa det till hänsyn av miljön. Varannan svensk tycker dessutom att priset är för högt och drar sig därför inför att köpa buteljerat vatten.

Kvinnor mer miljömedvetna än män
Trots att en majoritet av svenskarna är medvetna om de negativa konsekvenser som konsumtion av buteljerat vatten har på miljön, finns det många som inte agerar efter det. Mer än var tredje svensk uppger att de köper vatten på flaska med jämna mellanrum trots att de är medvetna om de miljömässiga konsekvenserna som det medför. Dessutom uppger en av fem att de inte alls tänker på miljön vid köp av produkten. Något som är vanligare bland män än kvinnor. Hela 23 procent av svenska män svarar nämligen att de inte alls tänker på miljön vid köp av vatten på flaska, medan endast 12 procent av kvinnorna svarar detsamma.

– Att avstå från att köpa buteljerat vatten och istället dricka kranvatten är ett enkelt sätt att bidra till en bättre miljö. Den medvetenhet som svenskarna visar tyder på att vi har kommit en bit på vägen, men vi har en lång väg kvar att gå. Fortsätter vi på samma sätt som vi gör idag kommer våra hav inom en snar framtid innehålla mer plast än fisk. Kranvattnet i Sverige är fantastiskt och med en sodastreamer kan svenskarna få precis lika gott kolsyrat vatten utan att behöva betala dyra pengar, släpa tunga flaskor eller skada miljön. Att SodaStream har ökat försäljningen tvåsiffrigt fem kvartal i rad tyder på att svenskarna, säger Michele Fitzwilliams, nordisk marknadschef på SodaStream.

Uppsalaborna är de som tänker mest på miljön vid köp av plastflaskor. Varannan uppsalabo uppger att de tvekar inför att köpa buteljerat vatten då det är dåligt för miljön och en på fyra köper det inte överhuvudtaget av samma anledning. I Västernorrlands län svarar endast 9 procent samma sak.

Om undersökningen:
Svenskarnas dryckesvanor 2017 är baserad på en undersökning av GfK Norm som genomfördes på uppdrag av SodaStream. Undersökningen gjordes i mars 2017 i form av en webbenkät. Totalt har 1716 personer i Sverige mellan 15-65 år deltagit i studien. Undersökningen är statistiskt säkerställd och representativ på riksnivå.

För mer information, vänligen kontakta:
Peter Larsson, presskontakt
Tel: +46 (0)736 64 04 48
E-post: peter@agency.se   

Vad av följande får dig att tveka inför att köpa vatten på flaska?

Riks Kvinnor Män
Priset är för högt 51 % 48 % 54 %
Det är dåligt för miljön 39 % 43 % 35 %
Jag gillar inte vatten på flaska 11 % 11 % 11 %
Jag är orolig för skadliga kemikalier 9 % 10 % 8 %
Jag tvekar inte 20 % 20 % 19 %
Vet ej 4 % 3 % 4 %

I vilken utsträckning tänker du på miljömässiga konsekvenser när du köper vatten på flaska? 

Riks Kvinnor Män
Inte alls 18 % 12 % 23 %
I mindre grad 20 % 18 % 23 %
Jag tänker på det, men jag köper trots det vatten på flaska med jämna mellanrum 37 % 43 % 30 %
Jag köper inte vatten på flaska av hänsyn till miljön 21 % 22 % 19 %
Vet ej 5 % 5 % 5 %

Topplista: Här är det flest som inte köper vatten på flaska av hänsyn till miljön:

 1. Uppsala län                                   25 %
  2.     Jönköpings län                              24 %
  3.     Västmanlands län                          23 %
  4.     Västerbottens län                           23 %
  5.     Stockholms län                               22 %
  6.     Västra Götalands län                      22 %
  7.     Södermanlands län                         21 %
  8.     Kalmars län                                     20 %
  9.     Skåne län                                        20 %
  10.  Hallands län                                     19 %
  11.  Gävleborgs län                                 19 %
  12.  Värmlands län                                  17 %
  13.  Östergötlands län                             16 %
  14.  Blekinge län                                      15 %
  15.  Örebro län                                         14 %
  16.  Västernorrlands län                             9 %
Annons