Höga priser, kontantinsatser och lågt utbud: Det hindrar svenskarna från att flytta

En av tre svenskar planerar att flytta till en ny bostad under de närmaste åren och det är främst unga som går i flyttankar. Det visar resultatet av Svensk Fastighetsförmedlings nya undersökning Bobarometern som är
genomförd av Kantar Sifo. Många som vill flytta hindras dock av höga priser, kravet på kontantinsats och bristen på bostäder runt om i landet. I åldersgruppen 60 till 74 år är det dock den höga skatten vid försäljning som
främst står i vägen för en framtida flytt.

Svensk Fastighetsförmedlings undersökning Bobarometern, som är framtagen av Kantar Sifo, visar att 31 procent av svenskarna planerar att flytta eller byta bostad de kommande två åren. Det är främst unga personer som har
planer på att flytta. Nästan två tredjedelar i åldern 18 till 29 går nämligen i flyttankar. I åldersgruppen 60 till 74 år är motsvarande siffra endast 12 procent.
Det finns dock en del faktorer som hindrar svenskarna från att flytta. En av tre tycker att det är för dyrt och en fjärdedel menar att kraven på kontantinsats står i vägen för ett framtida bostadsköp. Trots att många anser att
ekonomiska faktorer står i vägen för en flytt uppger endast 7 procent att lån från banken är ett hinder. Av alla svaranden tycker endast 8 procent att en hög vinstskatt vid försäljning av den nuvarande bostaden är en barriär
som står mellan dem och en flytt. Sett till åldersgruppen 60 till 74 år är dock skatten det största problemet, där uppger mer än var tredje att den står i vägen för ett bostadsbyte. Ytterligare ett hinder är bristen på lediga
bostäder, det svarar hela 22 procent.
– Vår undersökning visar att en stor del av svenskarna vill flytta men att många, av olika anledningar, hindras. Det är därför extra viktigt att få igång rörligheten på bostadsmarknaden, det skulle gynna alla. Effektivisering av
nyproduktion, förenkling av byggregler och sänkta skatter vid försäljning är några åtgärder som kan bidra till ökad rörlighet och därigenom större utbud av bostäder. Det skulle göra det lättare för äldre att flytta till en bättre
anpassad bostad, unga får en chans att komma in på bostadsmarknaden och företag kan rekrytera utan att bristen på bostad är ett hinder, säger Tanja Ilic, VD på Svensk Fastighetsförmedling.

Skillnader i storstadsregionerna

Trots Stockholms höga priser tycker endast 32 procent av stockholmarna att det är för dyrt medan motsvarande siffra i Göteborg och Malmö är 45 procent. En femtedel av malmöiterna uppger dessutom att oro för det osäkra
politiska läget i världen står i vägen för ett eventuellt köp eller byte. Boende i Stockholm och Göteborg är dock inte lika oroliga, där uppger endast 3 respektive 11 procent att det politiska läget är ett hinder.

Har du planer på att köpa eller byta bostad inom de närmaste 2 åren?
Totalt
Ja, jag planerar att köpa bostadsrättslägenhet                        10 %
Ja, jag planerar att köpa villa/radhus                                           9 %
Ja, jag planerar att flytta till hyresrätt                                         7 %
Ja, jag planerar att byta bostad på annat sätt                            5 %
Nej                                                                                                                61 %
Vet ej                                                                                                           8 %

Finns det något som står i vägen för ditt köp eller byte? (Flervalsalternativ)
Totalt
Ja, det är för dyrt att köpa                                                                                            35 %
Ja, kravet på kontantinsats                                                                                          24 %
Ja, det finns inget att köpa eller byta till                                                                22 %
Ja, skatten blir för hög vi försäljningen av den nuvarande bostaden          8 %
Ja, får inget lån av banken                                                                                              7 %
Ja, kan inte amortera i den takt som de nya reglerna kräver                          5 %
Ja, oro för det osäkra politiska läget i världen                                                       5 %
Ja, annat                                                                                                                                13 %
Nej                                                                                                                                            19 %
Tveksam, vet ej                                                                                                                    2 %

Om Bobarometern:
Bobarometern är genomförd under mars 2017 i form av en webbenkät via undersökningsföretaget Kantar Sifo. 1 001 personer deltog i undersökningen som är statistiskt säkerställd och riksrepresentativ.

Annons