Höga priser, kontantinsatser och lågt utbud: Det hindrar svenskarna från att flytta

En av tre svenskar planerar att flytta till en ny bostad under de närmaste åren och det är främst unga som går i flyttankar. Det visar resultatet av Svensk Fastighetsförmedlings nya undersökning Bobarometern som är genomförd av Kantar Sifo. Många som vill flytta hindras dock av höga priser, kravet på kontantinsats och bristen på bostäder runt om i landet. I åldersgruppen 60 till 74 år är det dock den höga skatten vid försäljning som främst står i vägen för en framtida flytt.

Svensk Fastighetsförmedlings undersökning Bobarometern, som är framtagen av Kantar Sifo, visar att 31 procent av svenskarna planerar att flytta eller byta bostad de kommande två åren. Det är främst unga personer som har
planer på att flytta. Nästan två tredjedelar i åldern 18 till 29 går nämligen i flyttankar. I åldersgruppen 60 till 74 år är motsvarande siffra endast 12 procent.
Det finns dock en del faktorer som hindrar svenskarna från att flytta. En av tre tycker att det är för dyrt och en fjärdedel menar att kraven på kontantinsats står i vägen för ett framtida bostadsköp. Trots att många anser att
ekonomiska faktorer står i vägen för en flytt uppger endast 7 procent att lån från banken är ett hinder. Av alla svaranden tycker endast 8 procent att en hög vinstskatt vid försäljning av den nuvarande bostaden är en barriär
som står mellan dem och en flytt. Sett till åldersgruppen 60 till 74 år är dock skatten det största problemet, där uppger mer än var tredje att den står i vägen för ett bostadsbyte. Ytterligare ett hinder är bristen på lediga
bostäder, det svarar hela 22 procent.
– Vår undersökning visar att en stor del av svenskarna vill flytta men att många, av olika anledningar, hindras. Det är därför extra viktigt att få igång rörligheten på bostadsmarknaden, det skulle gynna alla. Effektivisering av
nyproduktion, förenkling av byggregler och sänkta skatter vid försäljning är några åtgärder som kan bidra till ökad rörlighet och därigenom större utbud av bostäder. Det skulle göra det lättare för äldre att flytta till en bättre
anpassad bostad, unga får en chans att komma in på bostadsmarknaden och företag kan rekrytera utan att bristen på bostad är ett hinder, säger Tanja Ilic, VD på Svensk Fastighetsförmedling.

Skillnader i storstadsregionerna

Trots Stockholms höga priser tycker endast 32 procent av stockholmarna att det är för dyrt medan motsvarande siffra i Göteborg och Malmö är 45 procent. En femtedel av malmöiterna uppger dessutom att oro för det osäkra
politiska läget i världen står i vägen för ett eventuellt köp eller byte. Boende i Stockholm och Göteborg är dock inte lika oroliga, där uppger endast 3 respektive 11 procent att det politiska läget är ett hinder.

Har du planer på att köpa eller byta bostad inom de närmaste 2 åren?
Totalt
Ja, jag planerar att köpa bostadsrättslägenhet                        10 %
Ja, jag planerar att köpa villa/radhus                                           9 %
Ja, jag planerar att flytta till hyresrätt                                         7 %
Ja, jag planerar att byta bostad på annat sätt                            5 %
Nej                                                                                                                61 %
Vet ej                                                                                                           8 %

Finns det något som står i vägen för ditt köp eller byte? (Flervalsalternativ)
Totalt
Ja, det är för dyrt att köpa                                                                                            35 %
Ja, kravet på kontantinsats                                                                                          24 %
Ja, det finns inget att köpa eller byta till                                                                22 %
Ja, skatten blir för hög vi försäljningen av den nuvarande bostaden          8 %
Ja, får inget lån av banken                                                                                              7 %
Ja, kan inte amortera i den takt som de nya reglerna kräver                          5 %
Ja, oro för det osäkra politiska läget i världen                                                       5 %
Ja, annat                                                                                                                                13 %
Nej                                                                                                                                            19 %
Tveksam, vet ej                                                                                                                    2 %

Om Bobarometern:
Bobarometern är genomförd under mars 2017 i form av en webbenkät via undersökningsföretaget Kantar Sifo. 1 001 personer deltog i undersökningen som är statistiskt säkerställd och riksrepresentativ.


Johan Karlström slutar som vd för Skanska

Skanskas koncernchef och vd Johan Karlström har meddelat styrelsen att han önskar sluta som vd. Han kommer att fortsätta i sin nuvarande roll till årsstämman den 13 april 2018, då han även lämnar Skanskas styrelse. Han kommer att fortsätta arbeta som senior rådgivare till och med januari 2019. 

Annons

Därför trivs 95 procent med sitt boende – Området och inredningen viktigast för trivseln

Renovering och inredning blir allt viktigare i de svenska hemmen och det är fler än någonsin som gör om i bostaden för att få till den perfekta trivseln. I en undersökning från Hornbach svarade hela 93 procent att de skulle genomföra någon form av bygg- eller renoveringsprojekt den här sommaren, vilket går att jämföra med strax under 90 procent om man tittar tillbaka på de senaste tre åren dessförinnan. Att förnya hemmet verkar därför vara något svenskarna gör ofta och gärna för att trivas och i samma undersökning kom det fram vilka de främsta faktorerna är för att människor ska trivas i sina hem.

Landshypotek Bank utmanar på bolånemarknaden

Landshypotek Bank har en lång historia men är ny bank på bolånemarknaden. Med bankens bakgrund, ett kundägande, en helt digital ansökan och ett fokus på hela landet står banken för något nytt på marknaden. Nu introducerar sig banken för kunderna med en bästa utlåningsränta på 0,99 procent.

Priserna på bostadsrätter uppåt, villor oförändrade senaste månaden

Den senaste månaden steg priserna på bostadsrätter med +1% medan villor var oförändrade i riket. Sett till tre månader är situationen den omvända där priserna på bostadsrätter har legat stilla medan villorna ökat med +1%. Årstakten har ökat något till +8% för bostadsrätter och är oförändrat på +9% för villor, visar de senaste mätningarna hos Svensk Mäklarstatistik.

2,4 miljoner småhus får nytt taxeringsvärde

Snart får ägare till 2,4 miljoner småhus ett förslag till nytt taxeringsvärde eller en deklaration inför småhustaxeringen 2018. Taxeringsvärdena beräknas öka med i genomsnitt 26 procent. E-tjänsten för fastighetsdeklaration öppnar den 13 september.