Gör-det-själv-marknaden -uppgång från hög nivå

Analysföretaget Industrifakta beräknar att byggmaterialvärdet för gds-marknaden ökade med ca 5 procent under 2016. Ökningen låg i linje med de senaste två årens utveckling och skedde från en redan hög nivå. Det var stigande huspriser, låga räntenivåer och ett fortsatt intresse för renoveringar, som bidrog till uppgången, kommenterar Jens Linderoth på Industrifakta.

En ökad sysselsättning och en växande andel positiva hushåll har också gynnat marknaden menar han. Att ROT-avdraget har bantats har dessutom flyttat över en hel del åtgärder från proffs till konsument. Samtidigt rapporterar fastighetsmäklare om ett lågt utbud av begagnade småhus till försäljning. Detta är negativt för gds-volymen, menar Jens, eftersom det i samband med ägarbyte brukar ske en hel del renovering. Industrifakta bedömer att tillväxten på GDS-marknaden tappar fart i år och att den positiva utvecklingen vänder till nedgång under 2018. Det är rimligt att förvänta sig försiktigare hushåll och en mer osäker situation för bostadspriserna på ett par års sikt avslutar Jens.

Källa Industrifakta AB

Annons