”Ett år kvar till valet – så skapar ni jobb och förtroende hos oss företagare”

Det är idag ett år kvar till valet. I ett debattinlägg skriver Johnny Petré, styrelsemedlem i Installatörsföretagen och Jan Siezing, vd Installatörsföretagen, till våra politiker att de måste göra kompetensförsörjningen och möjligheten att omskola sig till bärande delar i deras företagarpolitik.

”Alltför länge har möjligheten att omskola sig till praktiska yrken förbisetts från politiskt håll. Det är ett feltänk som har satt kompetensförsörjningen ur spel. Enbart i min bransch, installationsbranschen, saknas 10 000 personer samtidigt som över 400 000 personer går arbetslösa. Det säger sig självt att något inte fungerar. Kompetensförsörjning och omskolning måste bli en bärande del av alla partiers företagarpolitik.

Behovet av nya bostäder är akut på många ställen i landet samtidigt som äldre bestånd har stora renoveringsbehov. Regeringen vill bygga hundratusentals nya bostäder och helt nya städer. Tyvärr är det omöjligt att bygga så många bostäder inom överskådlig tid eftersom det saknas arbetskraft. I installationsbranschen skulle vi behöva anställa 10 000 personer bara för att täcka bristen vi har i dag, och hela 20 000 personer om vi ska klara regeringens byggmål. Det är väldigt många för en bransch med 50 000 anställda.

Vi är företagare, vi vill att våra verksamheter ska växa och skapa fler trygga och välavlönade jobb för människor i olika åldrar och från olika bakgrunder. Men istället tvingas vi allt oftare tacka nej till nya affärer på grund av att vi inte hittar personal med rätt kunskaper. Det drabbar fler branscher än vår och innebär att bostadsbristen blir svår att bygga bort i önskad takt.

Svårigheterna att hitta personal beror delvis på ett vikande intresse bland unga, men framför allt på att svensk politik länge har förbisett företagens behov av skickliga yrkesarbetare och människors behov av att kunna växla jobbspår sig senare i livet. I dag är möjligheten att omskola sig till praktiska yrken mycket begränsad, vilket hindrar människor som vill jobba i vår bransch.
För oss som företagare är det svårt att förstå att kompetensfrågan inte prioriteras högre. Vårt medskick till samtliga partier är detta: Gör kompetensförsörjning och möjlighet till omskolning till en bärande del av er företagarpolitik. Så skapar ni förtroende hos företagarna och jobb.

Företagen är de enda som på sikt kan skapa jobb och som kan leverera tjänster som hela samhället behöver, såsom bostäder, infrastruktur och elektricitet. Om vi företagare inte kan hitta rätt arbetskraft så kan partierna inte heller infria sina löften till väljarna. Därför behöver alla partier en klok och verklighetsförankrad politik för växande företag.

400 000 arbetslösa. 10 000 lediga jobb. Vad väntar ni på?”

Johnny Petré, styrelseledamot Installatörsföretagen och vd, Lindsténs Elektriska AB
Jan Siezing, vd Installatörsföretagen


Arkitekterna för Operans omdaning utsedda

Intresset att få medverka i Kungliga Operans omdaning är stort i arkitektkåren. Nu står det klart att det blir Ahrbom och Partner i samarbete med det danska kontoret Lundgaard Tranberg Arkitekter som får uppdraget. Därmed har Statens fastighetsverk samlat större delen av projektgruppen och arbetet med att ta fram ritningarna till en förnyad nationalscen för opera och balett kan starta.

Annons

Krabbskal som renar vatten – teknik från Alingsås vinnare i nationell entreprenörtävling

Entreprenörer som kan göra världen lite bättre belönas i tävlingen Swedbank rivstart. Swedish Hydro Solutions är en av vinnarna. Bolagets teknik minskar miljöpåverkan från byggen och industri. 4 321 bidrag skickades in till entreprenörtävlingen Swedbank rivstart. Av dessa valdes 15 finalister ut, vilka fick presentera sina bidrag för en jury som bland annat bestod av Swedbanks vd Birgitte Bonnesen, diplomaten Jan Eliasson och miljöprofessorn Johan Rockström.

Avtalet om ny station Växjö klart

Nu är avtalet om Växjö nya stations- och stadshus undertecknat.
– Det är fantastiskt positivt och kul att Jernhusen tillsammans med Växjö kommun samlar två viktiga samhällsfunktioner – stadshus och station – i samma hus, säger Andreas Meyer, affärsutvecklare, Jernhusen.

Huddinges expansion fortsätter

1500 nya bostäder, 420 nya förskoleplatser, 760 grundskoleplatser och ett nytt äldreboende kombinerat med förskola är nu ett steg närmare att blir verklighet i Huddinge kommun.

Bostadsmålet kräver fler som bygger

Regeringen satsar drygt fyra miljarder kronor på utbildning och etablering i arbetslivet. Sveriges Byggindustrier gläds åt att en så stor del av höstbudgetens reformutrymme läggs på fler utbildningsplatser inom regionalt yrkesvux och yrkeshögskola.
– Bristen på rätt utbildad personal är påtaglig inom alla våra områden; såväl yrkesarbetare som ingenjörer. Byggindustrin har ett behov av 50 000 nya medarbetare på fem års sikt enbart till följd av åldersavgångar, säger Mats Åkerlind, tf vd för Sveriges Byggindustrier.

Wihlborgs bygger i Helsingborgs nya stadsdel

Ett stenkast från Knutpunkten i Helsingborg pågår nu utvecklingen av ett helt nytt affärsdistrikt – Oceanhamnen Waterfront Business District. Här bygger Wihlborgs den spektakulära kontorsfastigheten ”Prisma”.

Långtidstest av fasadmaterial ska ge svar om hållbarhet

I Plönninge utanför Halmstad har Energi- och miljöcentrum i Halland påbörjat ett långtidstest av hur olika typer av fasadmaterial påverkas av väder och vind under en tioårsperiod. Projektet omfattar flera olika industriellt ytbehandlade utvändiga panelbrädor certifierade enligt branschorganisationen Svenskt Träs CMP-system, Certifierad Målad Panel, samt kiselimpregnerade utvändiga panelbrädor. I förlängningen handlar projektet om att främja träbyggandet och användandet av trä som fasadmaterial på Västkusten.

Ekonomi och flexibilitet viktigast när företag väljer bilpool

Det är inte bara privatpersoner som ser fördelen med att ansluta till en bilpool. Företagsmarknaden växer nu snabbt hos bilpoolsföretaget Sunfleet. I en färsk undersökning bland företagskunderna anges ekonomi och flexibilitet vara de de viktigaste orsakerna till att välja bilpool.