I dag inleds rättegången i mark-tvisten mellan Nacka kommun och Circle K

I dag inleds rättegången i mark- och miljödomstolen som ska avgöra om Nacka kommun har tillräckliga skäl för att säga upp det tomträttsavtal som Circle K har i Bergs gård i Nacka. Den 60-åriga tomträttsperioden för Bergs gård löper ut den 31 december 2018. Nacka kommun har under lång tid planerat för omkring 2 000 bostäder i Bergs gård. Därför har kommunen sagt upp Circle K:s avtal.

Illustration Bergs gård

– För oss handlar det om att ta ansvar för det skriande behovet av bostäder. Dessutom kommer tunnelbanan att sluta bara några hundra meter från Bergs gård. Det är klart att den ska sluta bland bostäder och inte i en oljecistern, säger Kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau.

Genom Tunnelbaneavtalet med staten och Stockholms läns landsting har kommunen tagit ansvar för att bygga 13 500 bostäder och skapa Nacka stad på västra Sicklaön.

– Bergs gård är en avgörande del för att vi ska kunna bygga Nacka stad. Det har varit en process länge och det är beklagligt. Vi vill komma igång så snart som möjligt för att kunna nå våra åtaganden när det gäller bostadsförsörjning, säger Nackas stadsdirektör Lena Dahlstedt.

Domstolen prövar skälen för uppsägningen
Själva tvisten som inleds i mark- och miljödomstolen på måndagen handlar alltså om de skäl för uppsägningen som fastighetsägaren Nacka kommun har angett är tillräckliga, dvs. om det är angeläget för kommunen att använda marken för bostäder och stadsbebyggelse. I annat fall påbörjas en ny tomträttsperiod och Circle K får fortsätta lagra olja på platsen i ytterligare 40 år.

– Vi vill ha tillbaka vår mark för att kunna bygga bostäder, det ska inte vara oljedepå där till 2059 vilket är alternativet, avslutar Mats Gerdau.

Mark- och miljödomstolen är första instans att pröva uppsägningen av tomträttsavtalet. Dom väntas falla någon gång under våren.

Annons