Bostadsrättsföreningarna ökar andelen lån med rörlig ränta

Det senaste kvartalet har bostadsrättsföreningarna ökat andelen korta räntebindningstider samtidigt som färre andel lån med lång räntebindning nytecknats. Sammantaget har dock föreningarna fortfarande en ganska jämn fördelning av räntebindningstider. Det visar SBAB:s kvartalsstatistik över utlåningen till bostadsrättsföreningar.

I slutet av juni hade 31 procent av bostadsrättsföreningarnas lån korta räntebindningstider, dvs. bindningstider under tolv månader. Det var en ökning med två procentenheter sedan slutet av mars. Andelen lån som löpte med medellånga räntebindningstider, ett till fyra år, var 29 procent, en minskning med två procentenheter. Andelen lån som löpte med lång räntebindningstid, fem år eller mer, var 40 procent, vilket var oförändrat jämfört med förra kvartalet.

De senaste kvartalens trend fortsätter därmed. Andelen medellånga (1-4 år) räntebindningstider har stadigt minskat sedan början av 2013 samtidigt som både långa (5 år och längre) och korta (under 1 år) räntebindningstider ökat sina andelar. Det senaste året är det främst de korta räntebindningarna som ökat.

– Bostadsrättsföreningarna agerar ofta långsiktigt och minskar ränterisken genom att fördela lånen jämnt mellan olika räntebindningstider. De senaste åren har de växlat från att ha mycket lån räntebundna på 2-3 år till att ha mer av både tremånaders- och femårslån, säger Tor Borg, chefsekonom på SBAB.

De mest populära räntebindningarna var tremånadersränta och femårig ränta med andelar på 30 respektive 27 procent.

Andel bostadsrättsföreningslån med kort, medellång och lång räntebindningstid hos SBAB*

* Avser ursprungligen vald räntebindningstid, byggnadskreditiv har exkluderats

Hög andel korta räntebindningstider i nyteckningen

Fördelningen för de föreningslån som nytecknats visar att intresset för korta räntebindningstider i dagsläget är betydligt större än vanligt de senaste kvartalen. Sammantaget placerades 67 procent av de nytecknade lånen till kort räntebindningstid under det andra kvartalet. Detta är en tydlig uppgång sedan förra kvartalet och en bra bit över det historiska genomsnittet. Efterfrågan på medellång räntebindning, som steg en del under det första kvartalet, föll tillbaka till 16 procent medan andelen nytecknade lån som placerades till långa räntebindningstider också landade på till 16 procent.

– Nyteckningarna indikerar tydligt att föreningarna skruvar upp ränterisken. Allt mer av lånen tas med kort räntebindning, säger Tor Borg.

Fördelning på olika räntebindningstider för bostadsrättsföreningars nytecknade lån* hos SBAB (inkl. femårigt genomsnitt)

*Exklusive byggnadskreditiv

 SBAB:s kvartalsstatistik över utlåningen till bostadsrättsföreningar.

Det finns över en miljon bostadsrätter i Sverige och nästan 26 000 aktiva bostadsrättsföreningar. Föreningarnas samlade lån uppgår till 437 miljarder kronor. Vi tror därför att det finns ett allmänt intresse kring hur bostadsrättsföreningarna hanterar sina lån och i början av varje kvartal redovisar vi hur våra föreningskunder har sina lån fördelade på olika räntebindningstider. SBAB publicerar också regelbundet månadsstatistik över privatkundernas val av räntebindningstider.


Annons

Hälften väntar sig oförändrad underhållsvolym

I Industrifaktas löpande enkät med 100 av Sveriges större bostadsbolag och fastighetsägare, visar det sig att hälften av de tillfrågade bolagen väntar sig en oförändrad underhållsvolym i år jämfört med 2016. Det innebär en liten avmattning jämfört med vad som signalerades i enkäten tidigt i våras.

Väljarna underkänner bostadspolitiken

Sex av tio väljare vill se en blocköverskridande bostadspolitik. Samtidigt kan hälften av väljarna inte säga vilket parti som har den bästa bostadspolitiken. Och bara tre av tio känner till att Peter Eriksson (MP) är bostadsminister.
– Väljarna uttrycker ett lågt förtroende för bostadspolitiken. Partierna underpresterar, politiskt och kommunikativt, säger Björn Wellhagen, näringspolitisk chef, Sveriges Byggindustrier.

Vinnare på villamarknaden 2012-2017 – Härjedalen och Danderyd i topp

Just nu ser prisökningen på villor i Sverige ut att ha planat ut något. Men hur har utvecklingen sett ut de senaste fem åren? Fastighetsbyrån har tagit fram siffror som visar att priserna på villor stigit i samtliga län med en snittökning på 39 %. Villaägare i Norrbottens län är de största vinnarna med en procentuell uppgång på hela 57 %. Räknat i kronor så ligger Stockholms län i topp där villaägarna i snitt haft en värdeökning på nära två miljoner på fem år vilket innebär dryga tusenlappen om dagen. 

Oscar Properties nya bostadsprojekt Cykelfabriken i Uppsala; en hyllning till funktionalistisk arkitektur

Cykelfabriken med sina 100 moderna bostäder på industrihistorisk mark i Fålhagen, Uppsala, är bostads-utvecklaren Oscar Properties första projekt utanför Stockholm. De två byggnaderna på Väderkvarnsgatan/S:t Olofsgatan skapas i funktionalistisk stil med tydlig inspiration av 30-talets Uppsalaprofil och stadsarkitekt Gunnar Leche. Cykelfabriken blir ett uttrycksfullt tillskott till ett redan unikt kvarter där gamla och nya bostadshus samsas med kontor och historiska fabriksbyggnader från platsens industriella guldålder. Samtliga bostäder får specialritade kök och badrum och de flesta har även egen balkong, terrass eller uteplats mot den lummiga gården. Byggstarten är redan nu i höst då även försäljning av bostäderna startar. Inflyttning är beräknad till sommaren 2019.

Universitetshuset i Uppsala färdigrestaurerat

I början av 2016 påbörjade Statens fastighetsverk den interiöra restaureringen av Universitetshuset i Uppsala, en så pass omfattande restaurering att verksamheten tillfälligt fick flytta ut. Lagom till att höstterminen startat är ledningen åter på plats och studenterna hälsas varmt välkomna tillbaka. Efter en genomgripande men varsam restaurering möter de en modern undervisningsmiljö med högre tillgänglighet, bättre akustik och inomhusklimat samt en moderniserad inredning med belysning och teknik som lever upp till dagens krav.    

Hifabs nya HR-chef satsar på engagerade medarbetare

Sedan augusti är Malin Sandkulla ny HR-chef på Hifab och som ny på jobbet ser hon möjligheter i allt. Framöver vill hon fortsätta arbetet med Hifabs starka varumärke som attraktiv arbetsgivare. 
Malin Sandkulla kommer ursprungligen från Gävle men en handbollskarriär på elitnivå tog henne till Stockholm för 20 år sedan. Hon är i grunden utbildad elektroingenjör och de första åren i huvudstaden varvade hon handbollen med att jobba som konsult, bland annat som besiktningsman och biträdande byggprojektledare i infrastrukturprojekt. 

Riksbyggens Solar Egg nominerat till Stålbyggnadspriset 2017

Solar Egg (Solägget), Riksbyggens numera världskända bastu, är en av fem nominerade till Stålbyggnadspriset 2017. Stålbyggnadspriset delas vartannat år ut till ett byggnadsverk där man på ett innovativt, miljömässigt hållbart och arkitektoniskt tilltalande sätt utnyttjat stål i den bärande konstruktionen.

Kopparhuset på Avenyn är Västsveriges smartaste fastighet

Kopparhuset på Kungsportsavenyen 31-35 har utsetts till Västsveriges smartaste fastighet på Fastighetsmässan i Göteborg. Bakom priset står Fastighetsägarna och mässarrangören Easyfairs. Ny- och ombyggnationen av Kopparhuset har resulterat i en helt Co2-neutral fastighet mitt i centrala Göteborg. Geoenergi hämtas från ett 40-tal hål på 300 meters djup i berglagret till en energicentral som i sin tur drivs av Wallenstams vindkraftsel.