Bostadspriserna både något uppåt och nedåt i juni

På riksnivå har bostadsrättspriserna minskat med -1% medan villorna ökat med +1% den senaste månaden. Jämfört med förra kvartalet gick priserna på bostadsrätter ned med -1% samtidigt som villor ökade med +3%. På årsbasis har priserna på både bostadsrätter och villor ökat med +8%.

–  Senaste månaden backade bostadsrättspriserna något i riket, Stockholmsområdet och centrala Göteborg medan de var oförändrade i Malmöområdet och centrala Göteborg. Nedgångar under sommarmånaderna är vanligt eftersom färre objekt med höga kvadratmeterspriser säljs då. Jämfört med samma månad förra året har årstakten ökat i Malmö- och Göteborgsområdet medan den minskat något i Stor-Stockholm, konstaterar Hans Flink, Försäljningschef på Svensk Mäklarstatistik.

– Villamarknaden fortsätter att gå starkt. Den senaste månaden ökade priserna med +1% i riket, Stor-Göteborg och Stor-Malmö. Bara Stor-Stockholm backar något med -1%. Jämfört med samma period förra året har medelpriserna på villor i de redovisade områdena ökat med mellan 350-500 tusen kronor, säger Hans Flink

-Anta let bostadsrätts- och villaaffärer nådde nya rekordnivåer första halvåret 2017 med över 82.000 inrapporterade bostadsförsäljningar. Jämfört med första halvåret 2016 har både antalet och priserna ökat vilket gör att det sammalagda värdet ökat med 10%, från 206 miljarder kronor till 226 miljarder, avlutar Hans Flink

Prisstatistik BOSTADSRÄTTER, juni 2017 

BOSTADSRÄTTER 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris (kr/kvm)
Riket – 1% – 1% + 8% 38 386
Centrala Stockholm – 1% – 1% + 6% 92 212
Stor-Stockholm

– 1% – 1% + 6% 57 792
Centrala Göteborg – 1% + 2% + 9% 61 141
Stor-Göteborg ± 0% + 1% + 12% 44 722
Centrala Malmö ± 0% ± 0% + 16% 31 107
Stor-Malmö ± 0% + 4% + 19% 28 257

Statistiken baseras på försäljningen av 28 076 bostadsrätter under april 2017 – juni 2017. Tremånaderssiffran är en jämförelse med januari 2017 – mars 2017, tolvmånaderssiffran med april 2016 – juni 2016 och i enmånadssiffran jämförs mars 2017 – maj 2017 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik VILLOR, juni 2017 

VILLOR 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris
Riket + 1% + 3% + 8% 2 988 000
Stor-Stockholm – 1% ± 0% + 5% 5 527 000
Stor-Göteborg + 1% + 3% + 11% 4 575 000
Stor-Malmö + 1% + 5% + 10% 3 826 000

Statistiken baseras på försäljningen av 15 716 villor under april 2017 – juni 2017.

Tremånaderssiffran är en jämförelse med januari 2017 – mars 2017, tolvmånaderssiffran med april 2016 – juni 2016 och i enmånadssiffran jämförs mars 2017 – maj 2017 med aktuell period.

Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar. Rikssiffrorna för villor och bostadsrätter beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket.

Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik Fritidshus

FRITIDSHUS 12 mån Medelpris
Riket + 9% 1 625 000

Statistiken baseras på försäljningen av 5 092 fritidshus mellan juli 2016 och juni 2017. Utvecklingen jämförs med föregående 12-månadersperiod.

Annons