Serneke bygger lägenheter och radhus åt Skandia Fastigheter i Sundbyberg

Serneke har tecknat avtal med Skandia Fastigheter om att bygga första etappen av bostäder i Fabriksparken i Sundbyberg. Kontraktet är värt omkring 320 miljoner kronor.
Området Fabriksparken i centrala Sundbyberg är i dag ett kontorsområde. Under de närmaste åren kommer Skandia Fastigheter att utveckla området till en levande blandad stadsdel med bostäder, arbetsplatser, handel och service. När Fabriksparken står helt klar år 2021 kommer området att ha tillförts totalt 450 bostäder.

Annons

Bravida i samverkanssatsning för en säkrare byggbransch

För många skadas i arbetet inom bygg- och installationssektorn. Därför startas initiativet Håll Nollan. Ett initiativ där Bravida, tillsammans med andra aktörer i byggbranschen, satsar på samverkan för att stoppa olyckorna i branschen.

Orimliga redovisningsregler hindrar bostadsbyggandet

Allmännyttans uppdrag att bygga fler bostäder hindras kraftigt av dagens redovisningsregler, både i hur de är utformade och hur de tolkas. Bransch- och intresseorganisationen SABO uppmanar därför till en översyn av de regler som styr nedskrivningar – och det behöver göras nu.

Nordisk byggmarknad riskerar falla tillbaka i år

Det sammanlagda värdet på husbyggnadsinvesteringarna i de fyra nordiska länderna, Sverige, Danmark, Norge och Finland, beräknas ha ökat med närmare 10 procent 2016. Sverige svarade för den starkaste tillväxten förra året med närmare 20 procents ökning av de samlade investeringarna. Finland hamnade på andra plats, men samtidigt en bra bit efter Sverige.

Plats för nya jobb i Librobäck och city

Librobäcks industriområde ska fortsätta växa och i kvarteret Fjalar intill Resecentrum ska det skapas nya kontorslokaler. Det är innebörden i två nya detaljplaner som Uppsala kommun har antagit. Besluten är ett led i att skapa 2 000 nya arbetsplatser om året i Uppsala kommun.

Nya idrottshallar spär på byggkonjunkturen

Runt om i Sydsverige byggs flera idrottshallar de kommande åren, vilket ytterligare bidrar till den goda byggkonjunkturen. I Karlskrona byggs en idrotts- och evenemangsarena med plats för 3 500 personer och i t.ex. Trelleborg och Malmö byggs idrottshallar i anslutning till nya skolor. Trelleborgs kommun planerar att bygga två idrottshallar de kommande åren.