Annons

Göteborg satsar stort på kollektivtrafik och 45 680 bostäder i Sverigeförhandlingen

Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och Sverigeförhandlingen har enats kring en betydande satsning om fyra kollektivtrafikobjekt och åtta cykelbanor samt 45 680 nya bostäder i Göteborg. I överenskommelsen har man bland annat enats om Spårväg och citybuss Norra Älvstranden (centrala delen Linnéplatsen-Lindholmen-Brunnsbo), Linbana Järntorget-Wieselgrensplatsen, Citybuss Backastråket och Citybuss Norra Älvstranden (västra och nordvästra delen). I överenskommelsen ingår också åtta cykelobjekt som ska byggas ut.

Nu blir flytande huset i Sundsvalls hamn ännu smartare

Under hösten 2016 flyttade de första hyresgästerna in i det flytande huset, Contain, i Sundsvalls hamn och nyligen gav kommunen klartecken att fler flytande hus kan få byggas. Nu har Imorgon Innovation, som står bakom projektet, tillsammans med forskningscentret STC vid Mittuniversitetet installerat sensorer som mäter olika egenskaper i huset för att ytterligare kunna analysera levnadsstandarden.

Markanvisning klar för Svindersberg i Nacka

Det blir Småa AB som vinner markanvisningstävlingen och tilldelas mark i Svindersberg för att bygga 230 bostäder. Totalt planeras 500 bostäder i området. Anbuden utvärderades utifrån gestaltning och pris.

Vanligast med översvämning i villan

Förra veckan drabbades Bohuslän av skyfall och översvämningar. Nu visar en rapport från Folksam att det framför allt är villor som råkar ut för översvämning vid större regnmängder. 2016 stod villor för strax över sjuttio procent av alla anmälda översvämningsskador. Resten skedde i flerfamiljsboenden.

NCC:s återvunna asfalt lika het nu som för 45 år sedan

NCC:s unika metod att återvinna asfalt direkt på vägen, Repaving, togs till Sverige på 70-talet då ökade oljepriser ledde till ett behov av billigare upprustningsmetoder. Än idag, cirka 45 år senare, är detta fortfarande det mest miljövänliga sättet att rusta upp asfalterade vägar.

Skillnaden mellan fritidshus och permanentvillor är liten

Vad är det för skillnad på fritidshus och permanentvillor? Nästan ingen visar det sig. Idag vill vi ha samma bekvämligheter i sommarstugan som vi har hemma. El, vatten och avlopp är t.ex. självklarheter idag, något som hustillverkarna också har anpassat sig efter. Företaget Västkuststugan har byggt fritidshus åt svenskarna sedan 1932 och har alltså upplevt hur köparnas krav har ökat genom åren. Förr nöjde man sig med enkla, knappt isolerade små hus med utedass på gården och utan varken el eller vatten. Nu är kraven mycket högre och liknar dem som ställs på villor.

Soluppvärmning kan täcka över 80 procent av uppvärmningsbehovet i hushållen i nordiska länderna

Enligt forskare vid Aalto-universitetet är det möjligt att med lämpliga solenergisystem producera t.o.m. över 80 procent av energibehovet för uppvärmning av hushållen i Finland.
”Resultatet har beräknats för förhållandena i Finland, men gäller i princip även för Sverige, Norge och på annat håll på samma breddgrad. Visserligen påverkar de lokala förhållandena i någon mån, säger Hassam ur Rehman, som disputerar i ämnet vid Aalto-universitetet.