De ska bli störst i Norden på uthyrning av exklusiva semestervillor

Senast år 2020 planerar det finska företaget Villada att dominera den nordiska marknaden för uthyrning av semestervillor utomlands. Med ett antal investerare och nytt kapital på fem miljoner kronor har företaget på kort tid tagit sig in på den svenska marknaden. Men visionen för framtiden är större än så.

Annons

Ikano Bostad bygger smarta småhus för hållbara städer

Ikano Bostad börjar bygga urbana småhus. Arbetet leds av Peter Wickström som blir Affärschef för affärsområdet Småhus. Husen präglas av ett hållbarhetstänk och är genomgående utformade för att passa de många människornas behov och förenkla livet. Först ut är radhus i Vikhem i Staffanstorp och Elinegård i Malmö.

WSP säkrar och utvecklar Göta kanal för nästkommande 200 år

Göta kanal är i stort behov av underhåll och det omfattande renoveringsprogram som har tagits fram ska förbereda kanalen för framtiden och den ökande turistströmmen. WSPs uppdrag är att hjälpa till att återställa, bevara och utveckla det kulturhistoriska byggnadsverket och skapa förutsättningar för turism på och vid kanalen.

Dansk arkitektur höjs till skyarna av svenska arkitekter

Danmark är det mest framstående landet i Norden på arkitektur. Dansk arkitektur beskrivs som innovativ, konstnärlig, idéorienterad och lekfull, medan den svenska beskrivs som konservativ, pragmatisk, användarorienterad och allvarlig. Det som främst hindrar god arkitektur i Sverige är kortsiktiga lönsamhetskrav och att arkitekternas visioner blir förvanskade pga att entreprenören väljer billigare lösningar. Det visar årets arkitektundersökning från Cembrit.

Sienapriset till Simrishamns nya strand

Sienapriset för årets bästa utemiljö går i år till Tullhusstranden i Simrishamn av landskapsarkitektkontoret Sydväst arkitektur och landskap. Stranden är första etappen i det utvecklade Sjöfartsstråket som ska skapa vattennära mötesplatser. Juryn lyfter också fram Simrishamns förnyade fokus på stadens möte med havet som vinnarfaktor.  Kommunens ambition är att utveckla Sjöfartsstråket i Simrishamn och binda samma Tolsvik i norr med Branteviksvägen i söder. Hamn och strand ska få ta större plats i staden.

Certifierat hållbarhetsarbete i Gränbystaden

Första bostadshuset i Gränbystaden har certifierats enligt Miljöbyggnad Silver och City Gross-huset uppnår Breeam Very Good. I oktober belönades Atrium Ljungberg för årets Breeam-projekt av Sweden Green Building Council.  

Kortare byggtid med prefabricerade träelement ​

Användandet av träelement leder till kortare byggtid. Det leder i sin tur till lönsammare byggprojekt och snabbare avkastning på investeringar. Byggtakten kan hållas eftersom prefabricering minskar några av de vanligaste riskerna vid byggarbetsplatser.

Ny statistik visar utsläpp av växthusgaser på regionnivå

Var i Sverige finns företagen som släpper ut mest växthusgaser och vilka branscher är det som ligger bakom utsläppen? Genom att bryta ner statistik över utsläpp till luft på kommunal- och regionalnivå samt bransch kan SCB nu redovisa miljödata på ett helt nytt sätt. Den nya statistiken presenteras på ett frukostseminarium den 7 december.