”Årets byggnad” ska utses i Sundbyberg

God arkitektur och ett positivt bidrag till en varierad stadsbild är kriterier för Årets byggnad 2017. Det är en ny tävling som Sundbybergs stad arrangerar där medborgarna får rösta fram sin favorit.

Annons

Nationell solutmaning startar i Skåne

Fossilfritt Sverige utmanar Sveriges företag, organisationer, kommuner och landsting att installera solceller på minst ett tak före 2020. Ambitionen är att sätta fart på utbyggnaden av solenergi i Sverige och startskottet gick vid ett evenemang i Malmö på torsdagen.​

Positivt med bättre vägledning för bostadskonsumenter

Fastighetsbyrån ställer sig överlag positiva till innehållet i utredningen om stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden. Det finns behov av att ge konsumenterna bättre möjligheter att göra en realistisk och långsiktig helhetsbedömning inför ett bostadsköp vilket flera punkter i utredningen skulle leda till.

Catella lanserar den första svenska fastighets-fonden som noteras på Nasdaq Stockholm

Catellas Property Investment Management lanserar nu Property Income 2017 som är en alternativ investeringsfond som ska investera i förvaltningsfastigheter med stabila kassaflöden och hög utdelningskapacitet. Fondens AIF-förvaltare är Plain Capital Asset Management Sverige AB och fondens depåbank är SEB. Notering vid Nasdaq Stockholm är planerad till i slutet av maj. 

SSM påbörjar försäljningen av 204 bostadsrätter i Kista Äng

Idag påbörjar SSM försäljningen av 204 bostadsrätter i det attraktiva och framväxande bostadsområdet Kista Äng. Projektet, som är namngivet till Kosmopoliten, består av prisvärda och yteffektiva bostadsrätter med en BOA om 24-98 m², varav närmare 90 procent av bostäderna har en BOA om 30-65 m².

Arkitektstudenter ska tävla i att skapa flytande badhus

Byggkeramikrådet (BKR) med stöd av med Sveriges Arkitekter inbjuder för sjunde året i rad studenter vid arkitekturskolor i Sverige till en utmanande arkitekttävling. Årets tema är ”Ett flytande rum för badkultur”. Studenterna ska i sin uppgift främst fokusera på att använda byggkeramik, d v s kakel och klinkers som ska ligga till grund för de estetiska och funktionella utformningarna i ”det flytande rummet”.

Positiv omvärldskonjunktur gynnar svensk exportindustri

Omvärldskonjunkturen fortsätter att stärkas och den globala tillväxten drivs i allt större utsträckning av ökad industriproduktion och en stärkt investeringskonjunktur, vilket bådar gott för svensk export och svenska företag. Idag presenterade Lena Sellgren, chefekonom på Business Sweden, en ny Marknadsinsikt som ger en översiktlig bild av utvecklingen i världsekonomin.