Byyggföretagen är nöjda med orderstockarnas storlek i nuläget

Barometerindikatorn ändrades endast marginellt i februari, från 111,9 i januari till 111,6. Den fortsätter därmed att visa på ett mycket ljust stämningsläge i ekonomin. Samtliga ingående företagssektorer rapporterar om ett starkt eller mycket starkt läge. Även detaljhandelns förtroende har återhämtat sig från förra månadens nedgång och ligger nu åter något över det historiska genomsnittet. Hushållens syn på ekonomin är fortsatt optimistisk.

Annons

Sveriges Byggindustrier välkomnar översyn av byggregler

Igår presenterade regeringen en kommitté som får i uppdrag att genomföra en översyn av utvalda kapitel i plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen, Boverkets byggregler och föreskrifter. Regeringen vill att översynen ska modernisera regelverken för att gynna ökad konkurrens och öka bostadsbyggandet. 

Mer än 100 arkitekter med i SISAB:s nya ramavtal med åtta arkitektbyråer

SISAB:s (Skolfastigheter i Stockholm AB) fastighetsbestånd består av cirka 600 fastigheter. Dessa ska kontinuerligt underhållas, renoveras, byggas om och byggas till. Samtidigt bygger bolaget många nya skolfastigheter. SISAB har tecknat ramavtal med Cedervall Arkitekter AB, Aperto Arkitekter AB, Arkitema AB, Stadion Arkitekter AB, HMXW Arkitekter AB, Tengbomgruppen AB, TM-konsult AB och Norconsult AB där över 100 arkitekter är namngivna för att klara den stora utmaningen bolaget står inför.

Svenska föräldrar renoverar barnrum för miljarder

1,5 miljarder kronor. Så mycket uppskattas svenska föräldrar lägga på renovering av barnrum varje år. I genomsnitt innebär det en årlig kostnad på 2 300 kronor. Det är några av huvudresultaten från en riksundersökning av färgkedjan Colorama.

En fantastisk idé: Inga lata drönare

Alla flygplatser i Sverige och utomlands är skyldiga att säkerställa att landningsbanor, samt det omkringliggande närområdet – i såväl luften som på marken – hålls fritt från hinder. Tack vare en ny metod för hindermätning via drönare utvecklad av Anneli Andrés på WSP kan flygplatser idag få mer exakta och heltäckande dokumentationer av flygplatsområdet, samtidig som de sparar både tid och pengar på mätningen.

Tralltest, Altan Test, Bäst-i-Test virke – hållbart virke?

Både konsumenter och offentliga miljöer behöver ett hållbart virke med prestanda att klara hårt utsatta miljöer och som även håller sig vackert i många år. Malmö stads gatukontor tog på sig uppgiften att testa olika typer av virke och ytbehandlingar på bryggor i Öresund.

Lokalbyggandet ökade men takten bromsade in 2016

Den totala volymen av påbörjade husbyggnadsinvesteringar inom privata och offentliga lokaler ökade kraftigt under 2016 efter tre år med relativt oförändrad volym. De totala ny- och ombyggnadsinvesteringarna, som hamnade strax under 130 miljarder 2016, ligger i nivå med 2012 års siffror.

Svensk köpboom i Spanien

Svenskar köper bostäder i Spanien som aldrig förr. Under 2016 ökade antal svenska köp med 31 % jämfört med 2015 visar nya siffror. Bra kommunikationer, låg ränta och stark svensk bostadsmarknad är några av faktorerna som ligger bakom det stora intresset. Samtidig som svenska köp ökar kan man se en tydlig Brexit-effekt med kraftig nedgång i antal köp av britter under andra halvåret.