Simhallen blev tyst och vacker med perforerad aluminium

Vill man bygga en simhall som är vacker, ljuddämpad och miljömässigt hållbar, räcker det inte med vanliga tekniska konstruktörer. Det insåg Stavangers kommun och anlitade därför konstnärsduon Marius Dahl och Jan Christensen för att lösa uppgiften. Deras design med perforerad aluminiumplåt blev succé direkt. En kal, bullrig och en aggressiv miljö där både besökare och […]

Annons

Nya hyresgäster och nytt matkoncept till Mölndal Galleria

Våren 2018 invigs Sveriges modernaste stadsdelscentrum med 70 butiker, caféer och restauranger som blir en del av Mölndals innerstad. Intresset för Mölndal Galleria är stort – redan två år innan gallerian slår upp portarna är två tredjedelar av ytan uthyrd. Nu presenterar Citycon och NCC många nya hyresgäster och ett nytt matkoncept som utvecklats i […]

Paroc och Flexator i innovativt projekt för att rationalisera isoleringsmoment inom husindustrin

Skivisolering kan ibland vara ett ineffektivt arbetsmoment i flera processer i en husfabrik, kanske framförallt för dem som bygger med volymelement och som isolerar golv- och takelement som dessutom innehåller installationer av vatten, värme, el och ventilation. Paroc deltar nu tillsammans med Flexator i ett projekt inom Smart Housing Småland där fokus ligger på att utarbeta och utvärdera ett innovativt rationellt arbetssätt för isolering i husfabriker.

Ny pir gör Hamneskär och Pater Noster tillgängligt för fler

Ett viktigt mål för Statens fastighetsverk är att öka tillgängligheten till vårt gemensamt ägda kulturarv. Ett färskt exempel på ett tillgänglighetsarbete ur två aspekter är den nya pir som under sommaren har färdigställts på Hamneskär utanför Marstrand. Den 20 meter långa piren kan ta emot såväl turbåtar som djupgående privatbåtar. Väl i land kan du som har barnvagn, rullator eller rullstol lätt rulla ut på ön längs den nylagda och tillgänglighetsanpassade gångvägen.

Skanska tecknar USA-order värd 3,3 miljarder

Skanska har tecknat avtal med Florida Department of Transportation om att bygga nya Pensacola Bay Bridge i Florida, USA. Kontraktet är värt USD 399M, cirka 3,3 miljarder kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska USA Civil i det tredje kvartalet 2016.

Industriföretagen rapporterar om minskade exportorder

Barometerindikatorn föll från 102,3 i juli till 100,0 i augusti. Nivån pekar på ett normalläge i ekonomin. Det är främst ett minskat förtroende bland industriföretagen som bidrar till nedgången, men även indikatorerna för detaljhandel och hushåll föll i augusti. Byggindustrin däremot, redovisar ett ännu starkare läge och tjänsteindikatorn steg för tredje månaden i rad.

Svag sommarförsäljning för bygg- och järnhandeln

Bygg- och järnindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 0,8 procent i juli. Kalendereffekten för juli i år var negativ för proffshandlarna då antalet vardagar var färre än under samma period föregående år. Hittills i år (januari-juli) har branschens försäljning ökat 6,8 procent.