Annons

Gunnebo orangeri växer fram

Gunnebo ritades för handelsmannen John Hall och dennes familj och orangeriet stod färdigt innan huvudbyggnaden. Här vinterförvarades exotiska växter och träd i rum som hölls frostfria med kakelugnar. Gunnebos glansperiod blev tämligen kort. Efter John Halls död 1802 följde konkurser varpå vanvård, förfall och bränder raderade stora delar av den magnifika sommaridyllen redan under 1800-talets första decennier. Orangeriet revs efter flera år av misskötsel.

Svårt att nå utbildningsmålen för gymnasieskolans byggprogram

Det kan vara svårt att nå utbildningsmålen för gymnasieskolans byggprogram i de fall utbildningen sker i form av att bygga ett verkligt hus. Produktionen styr då vilka uppgifter eleverna får utföra. Det visar Magnus Fjellström i en ny avhandling vid Umeå universitet.

Utopia presenterar förslag för S:t Eriks inomhuspark

Utopia Arkitekter presenterar S:t Eriks inomhuspark, en inglasad parkbyggnad på S:t Eriksplan i centrala Stockholm. Parken är ett förslag för hur man från arkitektkontoret sida tycker att Stockholm i takt med att staden växer med fler bostäder och invånare också måste jobba mer aktivt och resultatorienterat för att utveckla fler och bättre icke-kommersiella inomhusmiljöer i staden.

Fair Play Bygg tipsar om brottslighet i byggbranschen

Fair Play Bygg får tips om brottslighet i byggbranschen, fördjupar och kompletterar tipsen samt lämnar över kvalificerat underlag till olika myndigheter. Nu är första årsrapporten klar och totalt kom det in 106 tips förra året, varav 42 lämnades vidare till myndigheter. Fair Play Bygg är ett samarbete mellan Byggnads Stockholm-Gotland och Stockholms Byggmästareförening.

Ny konjunkturbedömning från Sveriges Byggindustrier: Urstark byggkonjunktur

Svensk ekonomi är inne i en högkonjunktur, dock dämpas tillväxttakten av en svagare inhemsk efterfrågan under perioden 2017-2018. Även bygg-investeringarnas kraftiga uppgång mattas eftersom bostadsproduktionen vänder ner nästa år. Stigande lokal- och anläggningsinvesteringar ger däremot positiva bidrag och därmed fortsätter högkonjunkturen inom byggindustrin. Det visar en ny konjunkturprognos från Sveriges Byggindustrier.

Brexit bromsar svensk export

Ny statistik visar att värdet av den svenska varuexporten till Storbritannien föll med 15 procent 2016, till 71,9 miljarder kronor jämfört med 85,5 miljarder 2015. 
– Flera svenska regioner har Storbritannien som sin viktigaste handelspartner. Att svensk varuexport fallit till Storbritannien indikerar att Brexitoron spökar på allvar.
Det säger Andreas Hatzigeorgiou, chefekonom på Stockholms Handelskammare.